Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van deze webwinkel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van kruiden-centrum.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Eigenaar van deze webwinkel is:
VITALINV LIMITED commanditaire vennootschap op aandelen, 00-696 Warschau, Pankiewicza 3 straat, Ingeschreven in Rijksregister Rechtbank in Warschau, XII Kadastrale Afdeling onder nummer KRS-0000490049, BTW-5213662851, REGON-147009406.
Door het plaatsen van een basisvermelding en/of advertentieopdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het plaatsen van een bestelling is equivalent met de acceptatie van de Algemene woorwaarden. kruiden-centrum.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
kruiden-centrum.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Voorwaarden
Gebruikers van de webwinkel mogen zijn alleen personen die minstens 18 jaar oud zijn en hebben volledige rechtsbevoegdheid.

1. Onze winkel verkoopt mail-order goederen. De winkel is geopend 24h, 365 dagen per jaar. Daarom de bestellingen mogen 24h geplaats worden.
2. Wij verkopen nieuwe producten, vrij van fysieke en juridische gebreken.
3. Alle producten die worden aangeboden in onze webwinkel, zijn ook fisiek in ons magazijn en hun status wordt elke dag bijgewerkt. Informatie over de beschikbaarheid van de producten kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Prijzen
4. Alle prijzen zijn gegeven in €. Bij de volledige omschrijving van de produten werd de brutto prijs aangegeven, inclusief het geldende BTW-tarief. De prijs is bindend voor elke geplaatste bestelling en geldt ten tijde van het maken van betalingen.
5. Wij behouden ons het recht voor prijzen van goederen te wijzigen, het introduceren van nieuwe producten, promoties op onze website uitvoeren en/of annuleren of wijzigingen aan te brengen.
6. In het geval van goederen op promotie of goederen aangeduid als de "verkoop" van de orde sequencing bepaalt de volgorde van ontvangst van de bevestigde orders voor deze goederen in het elektronisch verkoopsysteem. Aantal goederen tegen gereduceerde prijzen of verkoopprijzen is beperkt. Promotionele prijzen zijn geldig voor een bepaalde periode van tijd. De klant kan geen aanspraak maken op terugbetaling van het verschil tussen de korting en een standaard, als een bestelling geplaatst wordt na de periode wanneer de promotie afgelopen is.

Bestellingen
7. Bestelling van goederen dient gemaakt door het invullen van het bestelformulier op de website.
8. Bestellingen kunnen worden ingediend door een persoon die geregistreerd rekening in de winkel heeft of de personen die voor alle gegevens die nodig zijn om de transactie te voltooien te stellen.I
9. Iedere door de Klant aangegeven bestelling wordt bevestigt met e mail bericht.
10. Webwinkel behoudt zich het recht om de bestelling te controleren. Bij het ontbreken van contact en mogelijkheid van contact, winkel behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Verzending en levering van goederen
11. Shop verwerkt bestellingen binnen 48 uur na het plaatsen van een bestelling of betaling van de vergoeding door de klant. In geval van moeilijkheden bij de uitvoering, zal de klant onmiddellijk in kennis gesteld worden. Als verwerking bedoeld is verzending van de goederen naar de klant.
12. De kosten van de levering van de goederen in Benelux is 10€. Zendingen worden uitgevoert met behulp van een koeriersdienst.
13. De winkel neemt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies van goederen veroorzaakt door de koerierdienst. In het geval dat de koper regelt eigen vervoer, de winkel neemt geen verantwoordelijkheid.
14. Levering buiten de Poolse grenzen wordt uitgevoerd via een koeriersdienst. Webwinkel neemt geen verantwoordelijkheid voor pakketen die niet geleverd aan de Klant kunnen worden door de schuld van de Klant (non contact, afwezigheid, onjuiste leveringadres)of fout van de koerierbedrijf of in het geval van het behouden van de goederen door controlerende instanties (bijv. Douanekantoren). Courier neemt meerdere malen de poging van de levering. Als het niet de hierboven vermelde redenen wordt geleverd, wordt het pakket geacht te leveren. De verzendkosten voor bestellingen in de hele wereld is 10€.

Retouren en klachten
15. Verkoper accepteert aanvragen en klachten en geeft informatie over het product, hetzij mondeling, schriftelijk of via e-mail en elektronische formulieren.
16. Bij het indienen van klachten of vragen is het nodig om het ordernummer of de identificatiegegevens van de klant aangeven.
17. . Webwinkel zal de klacht binnen 14 werkdagen na ontvangst van de volledige informatie overwegen. De antwoord zal komen in dezelfde vorm waarin het werd ingediend verzoek om klacht.
18. Terugbetaling is alleen mogelijk als alle vereiste in de Regeling voorwaarden uitgevoerd werden.
19. De klant is verplicht om de verpakking met het ongeopend product terug te sturen, met de factuur en het ingevulde retourformulier.
20. Rendementen worden geaccepteerd door te bellen naar (+31)858 886 901 of schrijven naar het volgende adres:
VITALINV LIMITED S.K.A.
ul. J.Malczewskiego 5
Skr. poczt. 221
26-600 Radom 9
Polen
contact@vital-investments.eu

21. De hoogte van de vergoeding is de hoeveelheid VAN HET product verminderd met de scheepvaart en de operationele kosten, dwz. Kosten in verband met de voorbereiding van de goederen voor verzending.
22. Nadat de klacht wordt geaccepteerd het geld zal binnen 14 dagen teruggestuurd met overschrijving op het bankrekeningnummer die vermeld in het retourformulier is.

Opzegging van het contract
23. Overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, voor de EER relevante tekst, informeert de Verkoper dat de Koper het recht heeft om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen van een aankoop af te zien. De datum van terugzending is bepalend. De retourprocedure wordt gedetailleerd beschreven in de Algemene Voorwaarden, Deel Herroepingsrecht.
24. Terugkerende goederen moeten samen met een verklaring van terugtrekking uit het contract naar het adres van punt 20 worden geretourneerd van het reglement. De klant is verplicht om de verpakking terug te sturen met intacte product.
25. In het geval van annulering winkel maakt vergoeding voor gekochte goederen en de scheepvaart die door de opdrachtgever binnen 14 dagen in overeenstemming met de in de sectie Regulations zinnen en te veel betaalde bedragen beschreven principes.
26. Het geld wordt niet teruggestuurd per post of koerier.

Betaalwijze
27. De webwinkel biedt drie vormen van betaling:
• rembours - klant betaalt voor de bestelling contant aan de koerier,
• betaling via overschrijving - betaling na het plaatsen van de bestelling, heeft de klant de mogelijkheid om de overdracht naar keuze via het internet, in een bank of postkantoor te doen. Rekeningnummer zal worden verzonden per e-mail met bevestigende informatie over de bestelling. Uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden na ontvangst van de juiste bedrag op de rekening van de webwinkel.
• creditcards - Webwinkel accepteert Visa en MasterCard. De vorderingen uit hoofde van transacties met kaart wordt gebracht op het moment van het contract na goedkeuring door de winkel. Informatie over de acceptatie van de bestelling zal per e-mail naar de Klant verzonden worden.
• Online betalingen gebeuren via externe bedrijven die betaalsystemen voor webwinkels beheren.

Terugbetalingen en overbetalingen
28. In het geval van omstandigheden, wanneer de Webwinkel terugbetaling aan de rekening van de Klant moet terugkeren, deze retourzending gebeurt uiterlijk binnen 14 dagen.
29. Indien de Klant de betaling per creditcard of elektronische overdracht maakte, het retourbetaling zal terugkeren op de creditcard of bankrekening waaruit de betaling werd verricht. In het geval van traditionele overschrijving of betaling bij levering of wanneer om redenen onafhankelijk van de Webwinkel, het identificeren van de bankrekening van waaruit de betaling werd verricht niet mogelijk is, terugbetaling zal worden gemaakt op de rekening van de Klant in de winkel (overbeladen).Overbelading van rekening van de Klant zal teruggestort worden op zijn rekening uitsluitend op basis van zijn opdracht. De instructie zal via het contactformulier of schrijftelike contact met de Webwinkel toegestuurd worden.
30. De webwinkel behoudt zich het recht voor om de identiteit van de klant die om terugbetaling vraagt, te controleren. De webwinkel is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van terugbetaling noch voor betalingsvertraging als de klant aan de webwinkel zijn/haar bankrekeningnummer niet doorgegeven heeft of als zijn/haar gegevens niet volledig zijn, hoewel hij/zij hierom via zijn/haar e-mailadres gevraagd is. De webwinkel is ook niet verantwoordelijk voor het ontbreken van terugbetaling noch voor betalingsvertraging als de door klant opgegeven gegevens (zoals voornaam, naam, adres, bankrekeningnummer) niet correct zijn.


Beveiliging en vertrouwelijkheid
31. Alle persoonlijke gegevens zijn op vrijwillige basis van de Klant verzameld en zijn uitsluitend bestemd voor VITALINV LIMITED commanditaire vennootschap op aandelen. Ze zijn beperkt tot het noodzakelijke minimum en worden alleen gebruikt om de juiste kopers en bestellingen proces te identificeren. Iedere klant heeft het recht om zijn gegevens na te gaan, te corrigeren, en de bevoegdheden in het kader van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.
32. Bescherming van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
33. In het geval van uitdrukkelijke toestemming van de Klant aanvullende persoonlijke gegevens worden verwerkt door de winkel om de Klant te informeren over nieuwe producten, promoties en diensten die beschikbaar zijn in de winkel.
34. Klanten van de Webwinkel hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te controleren, corrigeren en op verzoek verwijderen.


Regels voor het gebruik van cookies
De inhoud van dit beleid de term "cookie" met betrekking tot de zogenaamde. cookies en andere soortgelijke technologieën die worden gedekt door de EG-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

1. Wat zijn cookies?
Cookies, het zijn kleine gegevensbestanden die uw webbrowser toelaat op uw computer of een andere gebruiker apparatuur. Ze vergemakkelijken de navigatie via de browser website, maar ze nemen geen informatie die is opgeslagen op uw computer. Opgeslagen de cookies kan het gebruik van de browser door diensten beter aan te passen aan de behoeften van de gebruiker te vergemakkelijken. Om uw privacy te beschermen, uw browser toelaat toegang tot de website voor cookies die al door de gebruiker werden al ontvangen.

2. Voor welk doel gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om daarmee het bewustzijn over de manier waarop gebruikers de inhoud van onze sites te verhogen, zodat we onze diensten aan kunnen passen aan hun individuele behoeften en verbetering van het gebruiksgemak van onze sites.
Cookies onthouden het type browser die wordt gebruikt door de gebruiker, en de extra browser software op uw computer geïnstalleerd. Onthouden ook gebruikersvoorkeuren, bijvoorbeeld taal en regio. Ze worden opgeslagen als de de standaardinstellingen en zal worden gebruikt bij het opnieuw bezoeken van de site. Deze bestanden maken een evaluatie van de sites en het invullen van formulieren met commentaar.


3.Wat zijn de soorten van cookies?

Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de gebruiker te navigeren door websites en hun functies. Zonder hen zou het onmogelijk zijn registreren en inloggen op verschillende websites. Dit soort cookies verzamelen geen informatie over u die zouden kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, noch onthouden de bezochte sites / pagina's..
Cookies die prestaties verbeteren
Dit zijn cookies die informatie onthouden over hoe je de websites (bv. de meest bezochte pagina's) gebruikt. Verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie, en alle verzamelde gegevens blijven anoniem. Hun doel is om de operationele efficiëntie an de websites te verhogen.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die de keuzes van de gebruiker (bijv. gebruikersnaam, voorkeurstaal) op te slaan en laten de site aan uw behoeften. Ze worden gebruikt om wijzigingen in de grootte en het type van doopvont, en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen aan uw wensen op te slaan. Ze zijn ook nodig, bijvoorbeeld voor het bekijken van films of commentaar op een blog maken. Informatie die zulke cookies te verzamelen kunnen worden opgeslagen als anoniem en kunnen niet de andere bekeken door de gebrukier websites te volgen.

Cookies voor advertentietargeting
Deze zijn cookies gebruikt om advertenties of berichten op maat van de gebruiker en zijn belangen te dienen. Het gebeurt dat dit soort cookie wordt gekoppeld aan andere online diensten, zoals. social networking sites.

Tijdelijke en permanente files
Deze vier soorten cookies verdeeld in tijdelijke (session cookies) en permanente (blijvende cookies).
Session cookies verzamelen informatie over de acties van de gebruiker alleen tijdens de sessie. Deze sessie begint wanneer een website opent en eindigt met de sluiting, waardoor cookies verwijderen.
Permanente cookies zijn die achterblijven gedurende een bepaalde tijdsperiode. Ze worden automatisch geactiveerd wanneer er een bepaalde website wordt bezocht.

4. Hoe te blokkeren of cookies verwijderen?
Indien de gebruiker besluit dat hij niet overeenkomt met het gebruik van cookies, kan het gemakkelijk uit de cookiemap van de browser verwijderen. Kan ook de instellingen van de browser wijzigen om cookies te blokkeren of de browser zal een waarschuwing sturen voordat ze op worden geslagen. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp zijn te vinden in het menu van elke browser.
Als de functie van cookies uit wordt uitgeschakelt, zal men nog steeds in staat zijn om van de diensten van de webwinkel te gebruiken, maar sommigen functies kunnen niet goed werken.

Vragen
Alle klanten kunnen rekenen op onze hulp en service. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, stuur dan een e-mail op het adres die u ontving met de bevestiging van de bestelling.

Meest verkocht

Newsletter

Categorie

Mijn account